Ghid pentru utilizarea TDec

Actualizat: 11.03.2020

Instalare

Introducere

Aplicația TDec este destinată asistării contabililor în procedura de semnare și transmitere online a declarațiilor fiscale în format PDF cu semnătură electronică. Aplicația este dezvoltată de VOLT SRL și este protejată prin dreptul de autor.

Cerințe de sistem

 • sistem de operare Windows 7 sau 10, pe 32 sau 64 biți (Vista, 8, 8.1 sunt compatibile, dar nerecomandate)
 • .NET Framework 4.5 (se instalează automat dacă nu există)
 • conexiune la Internet cu viteză minim 150 kbps ( recomandat minim 1 Mbps )
 • certificat digital valid, emis de către o autoritate de certificare acreditată
 • Aplicația Adobe Reader versiunea DC (9, 10, 11 sunt compatibile, dar nerecomandate)
 • Java Runtime Environment versiunea 8, pentru verificarea și/sau generarea declarațiilor PDF cu DUKIntegrator.

Instalare

Pentru instalare, trebuie să aveți drepturi de Administrator. Obțineți de la https://www.g7.ro/tdec/ kit-ul de instalare și executați fișierul tdec_install.exe. Urmați pașii din fereastra de instalare.

Actualizare

Actualizarea se produce automat în fundal, în timp ce computerul funcționează și nu sunt necesare drepturi de Administrator. Actualizarea nu este responsabilă pentru actualizarea altor software-uri (drivere, Adobe Reader, Java etc)!

Prima utilizare

La prima utilizare, aplicația este pregătită pentru a transmite declarații dintr-un folder (denumit „folder principal”, de obicei situat în D:\Declaratii electronice\). Pentru a putea semna declarațiile, dați click pe cheița gri din dreapta-jos (sau în Accesorii > Setează pin token), introduceți pin-ul și alegeți modelul tokenului, apoi click pe Salvează. Trebuie doar să copiați declarațiile în acest folder, iar aplicația va începe procedura de transmitere. Pentru a putea utiliza unele facilități avansate, anumite setări / configurări suplimentare trebuie efectuate.

Funcționare în rețea

TDec este capabilă de două moduri de funcționare în rețea:

 • Mod activ, pe PC-ul (stația) unde sunt introduse token-urile și trebuie să ruleze permanent.
 • Mod pasiv, pe celelalte stații. Toate operațiunile ce necesită folosirea certificatului digital, sunt redirecționate către stația unde TDec funcționează în mod activ.

Rețeaua trebuie să fie prin cablu. În cazul folosirii unei rețele wireless, performanțele pot scădea dramatic la un volum mare de date din cauza latenței! Rețelele wireless au fost concepute pentru mobilitate și nu pentru productivitate.

TDec poate funcționa în două scenarii:

Folder partajat

Pe toate stațiile se instalează TDec, iar la prima pornire este necesară prezența token-ului. Pe una dintre stații (PC), se creează un folder nou și se partajează (share) în rețea cu drepturi de citire / scriere ex: \\server\TransmiteDeclaratii\ . Acesta va avea rol de server, iar aici vor fi introduse permanent toate token-urile și aplicația TDec va funcționa permanent în mod activ. Pe toate stațiile, în Accesorii > Setări aplicație > Folder este introdus exact același folder.

Server dedicat

Pe un server dedicat (cu sistem de operare Windows Server) se instalează TDec, iar utilizatorii se conectează prin RDP (Remote Desktop Connexion). TDec va funcționa în mod activ pentru conexiunea realizată de pe stația ce are introduse toate token-urile. Pentru conexiunile de pe celelalte stații, TDec va funcționa în mod pasiv.

Interfață

Interfața este împărțită în 5 secțiuni (tab-uri). La pornire, este selectată „Declarații”.

Majoritatea datelor sunt afișat sub forma unor tabele. Rândurile pot fi sortate după o anumită coloană prin click pe antetul tabelului, coloane suplimentare pot fi afișate prin click dreapta pe antetul tabelului, un meniu contextual cu acțiuni ce pot fi săvârșite poate fi afișat prin click stânga pe oricare rând. Unele tabele pot fi filtrate, folosind câmpul Caută...

Căutare
 • Căutare simplă: se afișează rândurile ce conțin toate cuvintele căutate. Cuvintele între ghilimele duble sunt considerate frază exactă.
 • Căutare avansată: se afișează rândurile ce corespund tuturor criteriilor de căutare. Acestea au o sintaxă specială și pot fi introduse direct în câmpul Caută..., sau copiate din altă parte, sau generate. Pentru generare, dați dublu click pe câmpul Caută... sau accesați Instrumente > Căutare avansată
  1. Prima selecție este numele coloanei în care se caută (criteriul)
  2. A doua selecție este metoda de căutare (comparație cu valoarea căutată)
  3. În câmpul „valoare...” introduceți termenul de căutat
  4. Click pe butonul „+ Și” pentru restrânge căutarea strict pentru termenul introdus
  5. Click pe butonul „+ Sau” pentru a lărgi căutarea inclusiv pentru termenul introdus
  6. Butonul Șterge va elimina din căutare criteriul introdus
  7. Puteți adăuga mai multe criterii de căutare simultan pentru aceeași coloană. După ce sunt adăugate, criteriile pot fi copiate cu Ctrl+C și introduse ulterior direct în câmpul Caută... cu Ctrl+V. Exemple:
   • firma=+"a|ta" luna>="2018.06" opfv<>"e" – căutare în secțiunea „Declarații” pentru firmele care încep cu „A” sau „TA”, după luna iunie 2018 inclusiv, fără email cu OPFV.
   • luna="2018.07" tip=+"100|112" – căutare în secțiunea „Declarații” din iulie 2018, tipul 112 sau 100 (cuprinde și cele rectificative „112R”).
   • cif=#"13" spv="d" – căutare în „Firme” pentru persoanele fizice (a căror cod fiscal este CNP din 13 caractere), care sunt înregistrate în SPV.
   • firma+="srl" vector~"112-l" vector~"300-t" – căutare în „Firme” pentru firme tip „SRL” pentru care se transmite D112 lunar și D300 trimestrial.
  8. Căutarea se efectuează numai cu litere mici, literele mari vor fi convertite automat în litere mici.
  9. Căutarea nu ține seamă dacă valoarea este un număr. Astfel, comparațiile de tip mai mare / mai mic se efectuează ca șir de caractere (Exemplu: „1000” este mai mic decât ”20” deoarece primul caracter „1” < ”2”).
Declarații

Afișează lista cu toate declarațiile aflate în folderul principal sub formă de tabel. Fiecare rând reprezintă un fișier singular sau o pereche declarație + recipisă.

În partea dreapta-sus a ferestrei este afișat numărul de fișiere rămase de procesat. Închiderea aplicației înainte de efectuarea tuturor procesărilor duce la amânarea sau imposibilitatea efectuării acestora. În partea stânga-jos sunt afișate iconițe sub formă de cheiță ce reprezintă numărul de certificate licențiate utilizate.

Iconița afișată înseamnă că transmiterea declarațiilor se efectuează automat. Click pe ea pentru a suspenda transmiterea.

Iconița II afișată înseamnă că transmiterea declarațiilor este suspendată manual. Click pe ea pentru a relua transmiterea.

Meniu contextual la click pe un rând

 • Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate: semnare, verificare TVA, transmitere, verificare stare, descărcare recipisă.
 • Continuă transmiterea: Pentru declarațiile tip D390/D394 la care s-a depistat o problemă în privința partenerilor declarați, procedura de transmiterea poate fi reluată fără a ține seamă de acea problemă.
 • Deschide declarația / Deschide recipisa: Deschide fișierul PDF cu Adobe Reader.
 • Tipărește declarația / Tipărește recipisa: Tipărește fișierul PDF, inclusiv numele firmei, dacă este setat în așa fel.
 • Verifică TVA: Efectuează verificările de la Accesorii > Verificare D390/D394 asupra declarației selectate și deschide un raport PDF cu rezultatul.
 • Copiază datele: Deschide un formular editabil completat cu datele din declarația selectată. Procedura este utilă pentru re-utilizarea informațiilor dintr-o lună precedentă sau la crearea unei declarații rectificative.
 • Transmite email: Transmite un email la firmă cu declarațiile și recipisele.
 • Foaie de vărsământ / Ordin de plată / Listă plăți: Deschide fereastra pentru generarea OP/FV/Listă.
 • Arhivează declarația+recipisa: Mută perechea declarație și recipisă în sub-folderul Arhiva (așa cum este definit în Setări aplicație).
 • Șterge ...: Dacă folderul principal este în rețea, fișierele sunt șterse definitiv, altfel sunt mutate în Recycle Bin.
 • Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

 • Rapoarte > Declarații PDF / XLSX: Generează un raport cu starea tuturor declarațiilor vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Rapoarte > Obligații PDF / XLSX: Generează un raport cu toate sumele declarate în declarațiile vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Tipărește > declarații / recipise / toate: Tipărește toate declarațiile și/sau recipisele vizibile în listă (conform căutare) în ordinea apariției lor. Atenție! Operațiunea ar putea interfera cu alte sarcini ale imprimantei.
 • Transmite email toate: Transmite un email toate declarațiile și/sau recipisele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
 • Plăți > Trimite email / SMS: Trimite un email sau SMS cu obligațiile de plată pentru toate declarațiile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate pentru toate declarațiile care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Arhivează toate: Mută toate declarațiile și recipisele care au fost transmise cu succes (OK sau Atenționări) și care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în folderul Arhiva.
 • Căutare avansată: Deschide instrumentul specific.
Formulare

Pentru a deschide un formular editabil necompletat, alegeți tipul formularului și perioada, apoi click pe Deschide. Opțional, formularul poate fi completat automat cu datele de identificare ale firmei dacă selectați firma din listă. După completarea formularului, validare (și opțional semnare electronică), salvați-l cu un nume distinct în același folder pentru a putea fi transmis.

SPV

Afișează lista cu toate documentele (mesajele) descărcate din SPV și solicitările transmise către SPV. Lista se actualizează automat la fiecare 60 minute.

Meniu contextual la click pe un rând

 • Deschide document: Deschide fișierul PDF cu Adobe Reader.
 • Transmite email: Transmite un email la firmă cu documentul.
 • Adaugă solicitări: Transmite solicitări către SPV pentru firma respectivă.
 • Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor întrerupte sau amânate.
 • Șterge ...: Șterge o solicitarea fără răspuns sau cu eroare.
 • Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

 • Actualizează ... zile: Actualizează lista și descarcă documentele noi din SPV pentru perioada respectivă.
 • Adaugă solicitări: Transmite solicitări pentru una sau mai multe firme către SPV, pentru eliberarea de documente. În această fereastră, puteți selecta una sau mai multe entități (firme), însă trebuie să aibă aceeași personalitate juridică (numai firme sau numai persoane fizice). După transmitere, trebuie să actualizați din nou lista de la de la Instrumente > Actualizează ... zile.
 • Încearcă din nou: Reia efectuarea procedurilor cu erori pentru cele vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Rapoarte > Datorii/plăți: Generează un raport cu
  • datoriile (debite, dobânzi, amenzi, penalități) la data fișei rol
  • obligațiile, penalitățile, încasările și diferențele care au termen luna selectată
  • obligațiile, penalitățile, încasările și diferențele cumulate de la început până la data selectată
  Rapoartele sunt conform documentelor tip „Fișă Rol” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform criteriilor de căutare). Pentru a actualiza informațiile este nevoie de adăugarea de noi solicitări tip „Fișă Rol” de la Instrumente > Adaugă solicitări.
 • Rapoarte > Extrase Trezorerie: Generează un raport cu toate tranzacțiile din Trezorerie într-un singur document.
 • Rapoarte > Neconcordanțe: Generează un raport cu valorile declarate, conform documentelor tip „NeconcordanțeD394” deja descărcate din SPV și vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Rapoarte > Mesaje: Generează un raport cu toate documentele vizibile în listă (conform căutare).
 • Tipărește toate: Tipărește toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor. Atenție! Operațiunea ar putea interfera cu alte sarcini ale imprimantei.
 • Transmite email toate: Transmite un email toate documentele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în ordinea apariției lor.
 • Arhivează > ... zile: Mută toate documentele care au fost descărcate din SPV și care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare) în folderul Arhiva (așa cum este definit în Setări aplicație). Atenție! Dacă documentele mutate în arhivă sunt în continuare disponibile în SPV pe serverul ANAF, acestea vor fi descărcate din nou la următoarea actualizare și vor apărea din nou în TDec.
 • Deschide portal: Deschide secțiunea SPV a portalului ANAF în browserul implicit.
 • Căutare avansată: Deschide instrumentul specific.

Extrase Trezorerie

Pentru firmele la care certificatul digital este înrolat în SPV, extrasele de cont de la Trezorerie pot fi obținute și sunt disponibile pentru consultare în secțiunea SPV (echivalentă cu secțiunea „Mesaje” din SPV din portalul ANAF). Pentru firmele la care certificatul digital nu este înrolat în SPV, este nevoie să accesați manual secțiunea „Extrase de cont” din portalul ANAF. Acestea pot fi descărcate local, apoi copiate în folderul principal al TDec pentru a fi analizate.

Firme

Afișează lista cu toate entitățile (firme sau persoanele fizice) pentru care se procesează documente. Definirea firmelor înainte de transmiterea declarațiilor nu este obligatorie. Firmele sunt adăugate automat (cui și denumire) în cazul în care a fost analizată o declarație sau document din SPV

Meniu contextual la click pe un rând

 • Modifică firma: Modifică informațiile aferente firmei/persoanei. Pentru operațiuni în masă, este recomandat exportul Excel, efectuarea editărilor necesare în Excel și importul fișierului modificat.
 • Șterge firma: Firmele pe care nu le mai utilizați, le puteți șterge. Dacă o declarație sau un document din SPV este din nou prelucrat, firma va fi adăugată automat din nou.
 • Transmite email declarații: Transmite un email la firmă cu declarațiile și recipisele din luna curentă.
 • Foi de vărsământ / Ordine de plată / Listă plăți: Deschide fereastra pentru generarea OP/FV/Listă pentru declarațiile transmise conform vectorului în luna curentă.
 • OP conturi proprii > RO...: Deschide aplicația web pentru generare OP / FV cu datele firmei completate și contul IBAN ales.
 • Adaugă solicitări: Transmite solicitări firmă către SPV.
 • Generează A4109: Generează declarația A4109 în format PDF editabil cu AMEF-urile firmei pentru care nu există declarații A4200 în luna precedentă. Pentru a fi transmisă, declarația trebuie validată prin click pe butonul „Validează Formularul” și apoi salvată în folderul principal.
 • Caută ...: adaugă ca termen de căutare și valoarea celulei pe care a fost dat click.

Instrumente

 • Rapoarte > AMEF: Generează un raport cu totalurile sumelor din declarațiile A4200 pentru casele de marcat cu jurnal electronic AMEF, defalcate pe cote de TVA, zilele din lună în care există rapoarte Z și dacă a fost transmisă cu succes declarația ce cuprinde aceste zile.
 • Rapoarte > Vector: Generează un raport cu toate firmele active, tipurile de declarații transmise sau necesare de transmis, indexul și data recipiselor, numărul de recipise valide pentru aceeași declarație. Pentru a vedea declarațiile necesare de transmis, trebuie mai întâi să configurați vectorul fiscal în Firme.
 • Rapoarte > Stare: Interoghează serverul ANAF cu starea firmelor la data curentă și generează un raport: Inactiv, Plătitor TVA, TVA încasare, cât și cu numărul de înregistrate și starea la ONRC. Starea ONRC se actualizează o dată la aprox. 3 luni, iar pentru actualizări în ultimele 24h este nevoie să dețineți un cont de utilizator în portalul ONRC Online și pe care să configurați în TDec la Setări aplicație.
 • Adaugă firmă: Adaugă manual o nouă firmă.
 • Export: Exportă toată lista în format XLSX (Excel).
 • Import: Importă toată lista în format XLSX (Excel) sau LD. Importul va înlocui lista existentă. Pentru a evita problemele de compatibilitate, este recomandat lucrul pe un fișier exportat recent.
 • Adaugă solicitări SPV: Transmite solicitări către SPV, pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare). Firmele vizibile în listă vor fi bifate automat în fereastra solicitării.
 • Vector din SPV, AMEF, D100: Vectorul este actualizat conform situației actuale din SPV și D100 deja transmise pentru declarațiile D100, D101, D112, D205, D207, D300, D301 și D394, iar pentru Situații (bilanțuri) se consideră „Anual” dacă nu este deja definit și conform declarațiilor A4200 și F4109 pentru numărul de AMEF instalate, pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Obține recipise lipsă: Descarcă și analizează toate recipisele valide care nu se regăsesc nici în folderul principal și nici în arhivă pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Export A4200: Exportă date din declarațiile A4200 în format pentru programul de contabilitate.
 • Generează F4109 toate: Generează direct în folderul principal declarația F4109 în format XML pentru firmele care sunt vizibile în listă (conform criteriilor de căutare).
 • Trimite email/SMS: Transmite notificare prin email sau SMS pentru mai multe firme, conform selecției.
 • Căutare avansată: Deschide instrumentul specific.
Modifică firma

Fereastra permite adăugarea sau modificarea unei entități. Datele de identificare ale firmei (Nume, Adresa, Reg.Comerț) pot fi preluate automat prin click pe cerculețul verde „refresh”. Câmpurile nu sunt toate obligatorii, dar completarea lor, permite lucrul cu diferite facilități ale aplicației.

 • CIF: codul fiscal al firmei fără RO sau CNP-ul persoanei fizice. Câmp obligatoriu!
 • Nume: denumirea firmei / numele persoanei fizice (preluat automat de pe portalul ANAF). Câmp obligatoriu!
 • Adresa: adresa sediului firmei (județ, localitate, stradă, număr...) este folosită la generarea OPFV.
 • Reg.Comerț: numărul de ordine din Registrul Comerțului.
 • Email: adresa de email a firmei; mai multe adrese pot fi introduse cu virgulă între ele (fără spații).
 • Tel. mobil: numărul de telefon al firmei, format din 10 cifre, fără puncte și spații; mai multe numere pot fi introduse cu virgulă între ele (fără spații).
 • Reprezentant: Persoana reprezentant legal al firmei, pentru generarea declarațiilor F4109.
 • Funcție: Funcția deținută de către reprezentantul legal al firmei.
 • Responsabil: Persoana responsabilă din cadrul firmei de contabilitate. Toate email-urile și SMS-urile destinate firmelor pentru care responsabilul este identic cu cel introdus la Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori, vor fi transmise folosind acel cont de email / telefon.
 • Certificat: certificatul digital (token-ul) folosit la semnarea și transmiterea declarațiilor în cazul în care există mai multe token-uri licențiate pe același computer.
 • Trezorerie: codul și denumirea trezoreriei la care se plătesc taxele. Se folosește la generarea OP/FV/Liste.
 • IBAN: contul bancar al firmei; mai multe conturi pot fi introduse câte unul pe fiecare rând, pentru OP-uri.
 • Nr. OPFV: Numărul de ordine. Este incrementat automat după generarea unor OP/FV/Liste.
 • Însumare după cod bugetar: Generează un număr minim de OP/FV/Liste prin însumarea contribuțiilor ce se plătesc în același cont bancar.
 • Observații: text liber ce ar putea să vă ajute la căutarea mai rapidă a firmei.
 • Perioadă de activitate: interval de timp în care firma este activă. Sunt considerate necesare de transmis doar declarațiile cu perioada de raportare cuprinsă în interval la generarea Raportului vector.
 • Înregistrată în SPV: Opțiunea este bifată / debifată automat la descărcarea de noi documente din SPV.
 • Email plăți (EPL): Trimite automat pe email-ul firmei o listă cu plățile necesare în luna curentă imediat ce declarațiile au fost transmise conform vectorului. Este obligatoriu să fie definit vector, email și trezorerie, iar în setări aplicație trebuie configurat contul de email.
 • SMS total plăți (STP): Trimite automat pe telefonul firmei un SMS cu totalul de plată necesar în luna curentă imediat ce declarațiile au fost transmise conform vectorului. Este obligatoriu să fie definit vector și telefon mobil, iar în setări aplicație trebuie configurat gateway-ul.
 • Vector declarații: Definire vector fiscal, util la generarea raportului vector cu declarații netransmise. Vectorul pentru tipurile de declarații scrise cu font îngroșat pot fi preluate automat din SPV.
 • AMEF: lista caselor de marcat cu jurnal electronic pentru care există declarații, se actualizează automat la apariția unor declarații noi. Coloana „Nume” este editabilă, valoarea fiind folosită în raportul vector și raportul AMEF. AMEF-urile bifate se consideră instalate și este necesară transmiterea lunară a declarațiilor.
Accesorii
 • Folder principal: Deschide în exploratorul de file folderul principal pentru declarații și recipise.
 • Restaurează fișiere: Mută declarațiile, recipisele și documentele SPV din arhivă înapoi în folderul principal.
 • Setări aplicație: deschide fereastra unde pot fi modificate setările aplicației.
 • Setează pin token: Reține pin-ul pentru a putea semna automat.
 • OPFV Online: deschide aplicația web pentru generare OP / FV.
 • Inbox email: Vizualizare starea preluării din căsuța de email a declarațiilor pentru casele de marcat AMEF.
 • Outbox email: Vizualizare starea transmiterii de mesaje tip email și SMS.
 • Înregistrare firmă ANAF: Transmite documentul de confirmare la ANAF și generează formularul 150 necesar pentru a transmite declarații la o firmă nouă. Generează împuternicire sub semnătură privată pentru depunere declarații și acces în SPV.
 • Reînnoire certificat: Asistență la procedura de reînnoire - CertSIGN (obține document de confirmare și-l transmite la ANAF).
 • Verificare D390/D394: verifică dacă partenerii sunt declarați corect din punct de vedere a sistemului TVA și întocmește un raport PDF:
  • Pentru D390: număr de TVA valid sau invalid pentru tranzacțiile transfrontaliere în interiorul UE la data curentă la care se face verificarea.
  • Pentru D394: plătitor/neplătitor TVA, plată TVA la încasare/facturare, dacă sunt inactivi la data de ultima zi a lunii următoare perioadei de raportare. Raportul este combinat cu raportul din SPV tip „Neconcordanțe D394”.
 • DUKIntegrator: Validează (și semnează) un singur fișier PDF sau XML, fără a-l transmite. Pentru semnare și transmitere automată, fișierele PDF sau XML trebuie copiate în folderul principal al aplicației.
 • Manual de utilizare: deschide prezentul document.
 • Despre TDec: afișează informații despre versiune și licență și verifică versiunea.
Setări aplicație
Folder
 • Folder principal actual: Este folderul de unde se preiau declarațiile și în care se salvează recipisele și conține și baza de date centralizată.
 • Folder principal nou: Dacă doriți să schimbați folderul actual, puteți introduceți manual calea sau dați click pe Alege, alegeți folderul corespunzător, apoi click pe OK. În situația utilizării TDec în rețea, pe toate stațiile este necesar să fie introdus același folder.
 • Transfer date în folder nou: se transferă fișierele și baza de date din folderul vechi în folderul nou.
 • Transfer Arhivă din folder vechi: se transferă perechi de fișiere PDF declarație+recipisă dintr-un folder existent și se reconstituie arhiva într-un folder nou.
Fișiere
 • Declarații / Recipise / SPV: Fișierele pot fi redenumite automat folosind valorile variabile. Click pe iconița (?) pentru a afla ce variabile sunt admise. Pentru declarații, redenumirea are loc înaintea transmiterii, iar pentru recipise la descărcarea acestora. Schimbarea ulterioară a denumirii firmei nu va produce redenumirea acestor fișiere. Nu este necesară utilizarea tuturor variabilelor. Implicit declarațiile nu vor fi redenumite, iar pentru recipise va fi adăugată litera „R” în față.
 • Redenumește toate: efectuează redenumirea tuturor fișierelor din folderul principal, conform definițiilor de mai sus.
 • java.exe: Calea căte executabilul Java folosit la generarea / verificarea / semnarea fișierelor cu DUKIntegrator. Click pe iconiță pentru a folosi versiunea instalată în sistem (valoarea devine cea implicită: java).
 • Semnează declarațiile cu TDec: Semnarea se face direct din aplicația TDec și nu prin apelarea la DUKIntegrator. Validarea și crearea fișierelor PDF rămâne în continuare a fi efectuată prin DUKIntegrator.
 • Verifică dacă există Atenționări+Erori înainte de transmitere: Declarațiile sunt verificate cu DUKIntegrator înainte de transmitere, iar în cazul unor atenționări și/sau erori, procedura de transmitere este sistată. Puteți ignora aceste mesaje (deși nu este recomandat) prin click pe rândul declarației și alegerea opțiuni Continuă transmiterea.
 • Transmite toate declarațiile în data de 20/25 a lunii: Declarațiile sunt analizate, semnate și verificate, însă transmiterea este amânată pentru ora 00:00 a zilei de:
  • 25 a lunii ianuarie-noiembrie sau următoarea zi de Luni, în cazul în care data de 25 pică într-o zi de Sâmbătă sau Duminică – pentru declarații și situații, cu excepția A4200
  • 21 a lunii decembrie sau precedenta zi de Vineri, în cazul în care data de 21 pică într-o zi de Sâmbătă sau Duminică – pentru declarații și situații, cu excepția A4200
  • 20 a lunii sau următoarea zi de luni în cazul în care data de 20 pică într-o zi de Sâmbătă sau Duminică, pentru A4200
  Transmiterea poate fi devansată oricând prin click pe rândul declarației și alegerea opțiunii Încearcă din nou sau din Instrumente > Încearcă din nou.
 • Șterge declarații / recipise cu erori: Dacă este bifată, toate declarațiile sau recipisele cu erori sunt șterse automat (mutate în Recycle Bin) după 24h.
 • Include sumele negative de TVA în listele de plăți: Dacă este bifată, listele de plăți și mesajele SMS (generate manual din fereastra OPFV sau transmise automat – EPL, STP) vor conține textul „Există o sumă negativă de TVA, în valoare de ... LEI, ce ar putea fi compensată / rambursată în perioada următoare” sau „Există o sumă negativă de TVA, în valoare de ... LEI, ce a fost solicitată pentru rambursare”, după caz.
 • Trimite automat email cu raport verificare la D390 și D394: După verificarea declarației și în cazul în care toți partenerii sunt declarați corect, se generează și se trimite pe emailul firmei un raport PDF cu partenerii, sumele declarate.
 • Actualizează automat lista documentelor din SPV: Lista se actualizează automat la fiecare 60 minute.
 • Descarcă recipise din SPV: Descarcă și recipisele din SPV alături de celelalte documente.
 • Extrage XML rapoarte Z din fișierele exportate din AMEF: Extrage fișierul XML ce conține raportul Z din fișierele tip .p7* exportate din casele de marcat AMEF. Fișierul XML este salvat în sub-folderul AMEF_EXTRACT_XML, având numele identic cu valoarea idR (Numărul de identificare al raportului fiscal de închidere zilnică – NNNNNNNNNNAAAALLZZHHMMSSRRRR). Fișierele pot fi folosite ulterior pentru prelucrare prin alte aplicații.
 • Arhivă: Este specificată calea absolută sau relativă la folderul principal pentru folderele folosite la mutarea declarațiilor în arhivă. Sunt create automat folosind valorile variabile. Click pe iconița ? pentru a afla ce variabile sunt admise. Nu redenumiți fișierele sau folderele din arhivă!
 • Arhivează fișierele mai vechi de … zile: Numărul de zile după care fișierele PDF din folderul cu declarații sunt mutate în folderul Arhiva.
 • Imprimantă: Imprimanta folosită pentru tipărirea automată a declarațiilor și recipiselor. Dacă nu este selectată, va fi folosită imprimanta implicită (default) a sistemului.
 • Imprimantă termică cu lățimea imprimabilă ... mm: Pentru imprimanta termică, ce funcționează cu rolă de hârtie, recipisele tipărite vor avea lățimea paginii în conformitate cu aceasta. Lățimea imprimabilă este mai mică decât lățimea rolei de hârtie.
 • Tipărește automat declarațiile: Dacă este bifată, fiecare declarație este tipărită imediat după descărcarea recipisei corespunzătoare.
 • Tipărește automat recipisele: Dacă este bifată, fiecare recipisă este tipărită imediat după descărcare pe imprimanta Default (prestabilită). Puteți selecta altă imprimantă din Windows.
 • Tipărește denumirea firmelor pe recipise: Dacă este bifată, recipisele tipărite la imprimantă vor avea denumirea firmei în colțul stânga-sus.
 • Așteaptă maxim ... secunde imprimarea unui document: Pentru sistemele mai lente, puteți mări valoarea în cazul în care Adobe Reader DC nu reușește să proceseze toate sarcinile de imprimare.
 • Preluare declarații cu denumirea *-semnat.pdf: Anumite declarații (de ex. 100, 112 etc.) pot fi generate de către programul dvs. de contabilitate sau salarizare cu DUKIntegrator. În acest caz, puteți adăuga folderele unde sunt generate declarațiile semnate. Indiferent de opțiunea aleasă, TDec va transmite atât declarațiile generate cu DUKIntegrator, cât și declarațiile generate prin Adobe Reader. Nu este nevoie să specificați din nou folderul principal.
 • Optimizează Adobe Reader DC: Modifică setările Adobe Reader, încât:
  • semnătura de pe declarații și/sau recipise devine "Semnătură validă" cu bifă verde, nu mai apare cu semnul întrebării și "Validitate necunoscută" ("Validity unknown").
  • reduce dimensiunea fișierelor PDF după semnare
  • deschide Adobe Reader mai rapid
  • dezactivează panourile laterale din Adobe Reader
Mesaje
 • Preia email cu AMEF de la orice expeditor: Preia email-urile cu fișiere de la AMEF provenite de la orice adresă de email. Dacă nu este bifată opțiunea, se preiau doar email-urile de la adresele de email definite în Firme.
 • Răspunde automat la email cu AMEF: Aplicația va trimite un mesaj de răspuns cu o situație sumară privind fișierele preluate pentru a fi procesate în TDec. Acest mesaj nu înseamnă că declarațiile au fost transmise cu succes.
 • OPFV / Declarații/recipise / SPV / Accesorii: Subiectul și formatul mesajului email. Mesajul acceptă text plan sau HTML și variabile. Click pe iconița ? pentru a afla ce variabile sunt admise.
 • Mesaj SMS: Formatul SMS cu obligațiile de plată. Este creat automat folosind valorile variabile. Click pe iconița ? pentru a afla ce variabile sunt admise.
 • Trimite automat email cu documentele din SPV: Trimite email cu documentele noi din SPV, de tipul celor selectate în listă și care nu sunt mai vechi de 30 zile.
Utilizatori

Generalități

 • Aplicația TDec poate fi folosită de mai multe persoane într-o rețea. Fiecare poate avea propria adresă de email / număr de telefon și poate fi responsabil de un portofoliu de firme. Implicit, un utilizator numit „Default” este creat.
 • Pentru a putea trimite email-uri din TDec, trebuie să dețineți o adresă de email accesibilă prin protocolul SMTPS (SMTP securizat). Atenție! TDec nu are limitări la numărul de mesaje, totuși, furnizorul adresei dvs. de email ar putea bloca accesul pentru trimiterea unui număr mare de mesaje.
 • Pentru a putea trimite SMS-uri din TDec, trebuie să dețineți un telefon cu sistem Android 4.4 sau mai nou, pe care să instalați aplicația My SMS Gateway. Telefonul trebuie să fie conectat la Internet prin aceeași rețea locală (wireless sau cablu) cu computerul pe care rulează TDec. Atenție! Trimiterea de SMS-uri ar putea genera costuri suplimentare pentru abonamentul / cartela dvs.
 • Pentru a putea primi email-uri în TDec cu atașamente fișiere de la casele de marcat AMEF, trebuie să dețineți o adresă de email accesibilă prin protocolul IMAP.

Meniu contextual la click pe un rând

 • Modifică: Afișează un formular pentru a modifica informațiile aferente utilizatorului
 • Șterge: Șterge utilizatorul

Adaugă user: adaugă un utilizator nou.

Modifică user

 • Responsabil: un nume scurt (alias) folosit la identificare. Toate email-urile și SMS-urile destinate firmelor (la Firme > Modifică firma) pentru care responsabilul este identic cu cel introdus aici, vor fi transmise folosind acest cont de email / telefon.
 • Numele dvs: numele, așa cu doriți să apară la expeditorul mesajului.
 • Adresă email: adresa contului dvs. de email, de exemplu nume@exemplu.ro . Din cauza unor deficiențe tehnice alte serverelor Yahoo, destinatarii care dețin astfel de conturi de email primesc mesajele cu întârziere.
 • User: în rare cazuri, în care numele de utilizator în cazul este diferit de adresa contului de email. Dacă nu este completat, va fi folosită adresa completă de email.
 • Parolă: parola contului de email:
  • pentru Gmail / Yahoo: În setările de securitate ale Gmail sau Yahoo, trebuie să activați "verificare în doi pași", apoi să generați o "parolă pentru aplicație" - un cod de 16 caractere fără spații pe care să-l introduceți în TDec.
  • pentru alți furnizori: introduceți parola obișnuită de conectare la contul de email.
 • Server SMTP: este folosit la transmiterea de email-uri (cu OPFV, declarații, recipise, notificări SPV)
  • Gmail / Yahoo: se completează automat.
  • Alți furnizori: introduceți adresa serverului SMTP (trebuie să accepte conexiuni securizate cu certificat valid) și numărul portului. Aceste setări le puteți cere furnizorului dvs. de găzduire sau email.
 • erver IMAP: este folosit la recepționarea de email-uri (cu fișiere de la AMEF)
  • Gmail / Yahoo: se completează automat.
  • Alți furnizori: introduceți adresa serverului IMAP (trebuie să accepte conexiuni securizate cu certificat valid) și numărul portului. Aceste setări le puteți cere furnizorului dvs. de găzduire sau email.
 • Răspuns la: (opțional) adresa de email la care poate răspunde destinatarul, dacă este diferită de adresa dvs de email introdusă mai sus.
 • Adresă BCC: se trimite o copie a mesajului și la adresele de email specificate aici.
 • Test conectare email: Efectuează o diagnoză a conexiunii cu serverul SMTP și/sau IMAP.
 • SMS Form: Adresa exactă, așa cum este afișată în aplicația de pe telefon. Exemplu: http://192.168.1.5:8080 . Din cauza politicii Google Play de a restricționa accesul aplicațiilor la funcția de trimitere SMS a sistemului Android, începând cu anul 2019, aplicația trebuie descărcată și instalată manual de la următorul link: https://www.g7.ro/download/fr.nope.smsgateway.apk

ONRC Online

Aplicația TDec poate efectua interogarea în portalul ONRC Online „Semnal firme” pentru toate firmele dvs. Este necesar să vă înregistrați pe portalul ONRC Online

 • User: numele de utilizator folosit la autentificare
 • Parolă: parola contului folosit la autentificare
Case de marcat
Transmitere declarații

Procedura de extragere a fișierelor din casele de marcat este descrisă pe larg în pagina Cum se transmit declarațiile pentru casele de marcat AMEF.

TDec oferă posibilitatea de a procesa fișierele exportate din casele de marcat cu jurnal electronic (AMEF). Aceste fișiere sunt semnate electronic cu certificatul digital al casei de marcat. Extensiile acceptate sunt de tipul .p7* (.p7b .p7m .p7s și altele). Pentru fiecare casă de marcat există un folder cu fișierele de tipul .p7*. O firmă poate avea mai multe astfel de foldere (case de marcat).

Există următoarele variante pentru procesarea acestor foldere:

 • Se copiază toate acele foldere și subfoldere în folderul principal al TDec sau cu drag & drop peste fereastra TDec.
 • Se creează o arhivă tip 7Z / ZIP / RAR cu toate acele foldere și se trimite ca atașament prin email sau se copiază în folderul principal al TDec sau cu drag & drop peste fereastra TDec.
 • Se trimit ca atașament prin email direct fișierele exportate dintr-o casă de marcat (1 email = 1 casă de marcat). Există drivere ce oferă transmiterea automată a acestor fișiere la sfârșitul lunii.

Adresa de email unde se primesc mesajele trebuie configurată în Accesorii > Setări aplicație > Utilizatori. TDec prelucrează doar mesajele din Inbox din ultimele 7 zile. Pentru funcționarea optimă, exportul din casa de marcat se efectuează în luna curentă, pentru luna anterioară. Astfel, declarația pentru luna anterioară poate fi generată, semnată și transmisă în perioada 1-20 a lunii curente.

Export A4200

În timpul procesării declarațiilor, aplicația TDec extrage informațiile din declarațiile caselor de marcat pentru a fi folosite în programele de contabilitate în cazul gestiunii global-valorice. Bonurile anulate cu proces verbal nu sunt cuprinse în această declarație. Facturile încasate cu bon fiscal nu se înregistrează valoric. Facilitatea este accesibilă de la Firme > Instrumente > Export A4200. Valorile din tabele pot fi editate prin click pe celulă și sunt salvate automat la părăsirea celulei.

 • Selecție firmă: sunt prezente în listă doar firmele pentru care s-au procesat declarații tip 4200.
 • Selecție lună curentă: exportul se face pentru luna anterioară lunii selectate.
 • Selecție soft: programul de contabilitate folosit pentru această firmă sau „Altele” pentru export CSV.
 • Locație: opțional, folderul principal al programului Saga, server bază de date Ciel sau folderul pentru export.
 • Opțiunea Z+NUI: Numărul documentului este format din numărul raportului Z și numărul unic al AMEF, pentru a distinge rapoartele cu același număr Z, dar de la case diferite (pentru Saga sau Ciel V7).
 • Opțiunea Ieșiri: inserează datele și în rubrica „Ieșiri” (pentru Saga C).
 • Preluare conturi: preia conturile și informațiile asociate dintr-un fișier Excel sau LD.
 • Salvare conturi: salvează conturile și informațiile asociate într-un fișier Excel.
 • Opțiunea Z≠0: exportă numai rapoartele Z care conțin bonuri fiscale.
 • Start Export: efectuează exportul pentru firma și luna anterioară celei selectate.
 • Șterge Exportul: șterge datele inserate / fișierele create pentru firma și luna anterioară celei selectate.
Programul Ciel V7

TDec inserează datele în baza de date a aplicației Ciel V7. Implicit, se folosește baza de date locală de pe PC-ul unde rulează TDec. Alt server poate fi specificat prin butonul Locație, în formatul servername\CIEL. Completați tabelul astfel:

AMEF Gestiune Client TVA0% ... 19% Card ... Altele
Numărul unic al casei de marcat (NUI) din exact zece cifre (nu se editează) Denumirea punctului de lucru. Necompletat = Sediu Contul pentru încasare a valorii cu TVA și a valorii fără TVA. Necompletat = 5311 Contul contabil pentru vânzări/prestări (ex. 707.xxx / 704.xxx) Contul contabil pentru încasare (ex. numerar-5311, tichete de masă-5328, card-5125). Necompletat = nu se exportă încasarea

Nota contabilă rezultată

Opțiune „Ieșiri” bifată, pentru firmele cu TVA

debitor = creditor (Explicație)
5311 = 707 (Valoare fără TVA cota n%)
5311 = 4427 (Valoare TVA cota n%)
5328 = 5311 (Încasare Tichete)
5125 = 5311 (Încasare Card)

Opțiune „Ieșiri” nebifată, pentru firmele fără TVA

debitor = creditor(Explicație)
5311 = 707 (Încasare Numerar)
5328 = 707 (Încasare Tichete)
5125 = 707 (Încasare Card)

Programul Saga

TDec inserează datele în baza de date a aplicației Saga C și Saga PS, varianta „mod standard” sau „mod client server”. Implicit, se folosește baza de date locală de pe PC-ul unde rulează TDec. Pentru alt server, trebuie specificată locația prin butonul Locație, în formatul \\servername\foldersaga. Pentru conectarea la bazele de date Saga este nevoie de driver-ul VFPOLEDB (Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0) pe care îl puteți descărca gratuit de la acest link: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=14839 . Completați tabelul astfel:

AMEF Client Activitate TVA0% ... 19% Card ... Altele
Numărul unic al casei de marcat (NUI) din exact zece cifre (nu se editează) Contul analitic / cod / denumire client generic persoane fizice (opțional) Codul definit în SAGA la Activități / Centre de profit (opțional) Saga C: Contul contabil pentru vânzări/prestări (ex. 707.xxx / 704.xxx). Saga PS: nu se completează Saga C: Contul contabil pentru încasare (ex. numerar-5311, tichete de masă-5328, card-5125); necompletat = nu se exportă încasarea. Saga PS: nu se completează

Dacă analiticul „Client” nu este completat în tabel, încasările și ieșirile sunt asimilate clientului generic denumit „PERSOANE FIZICE”, cont 4111.xxxxx (următorul la număr). Dacă nu există, este creat automat la primul export.

Nota contabilă rezultată

Opțiune „Ieșiri” bifată, pentru firmele cu TVA

debitor = creditor (Explicație)
4111.00001 = 707 (Valoare fără TVA cota n%)
4111.00001 = 4427 (Valoare TVA cota n%)
5311 = 4111.00001 (Încasare Numerar)
5328 = 4111.00001 (Încasare Tichete)
5125 = 4111.00001 (Încasare Card)

Opțiune „Ieșiri” nebifată, pentru firmele fără TVA

debitor = creditor(Explicație)
5311 = 707 Încasare Numerar
5328 = 707 Încasare Tichete
5125 = 707 Încasare Card

Programul Winmentor

TDec creează fișiere TXT ce pot fi importate în programul Winmentor (Interne > Import date din alte aplicații > Monetare). De asemenea, creează un fișier XLSX cu rezultatul, pentru verificare.

 • Pentru fiecare casă de marcat, se definește câte un Carnet de documente cu:
  • Simbol document = M
  • Seria carnetului = Numărul unic al casei de marcat (NUI) format din exact zece cifre
  • Primul număr din carnet = 1
  • Ultimul număr din carnet = 999.999
  • Lista machetelor în care va fi folosit = Monetar vânzări amănunt
 • Fiecare Gestiune să aibă o valoare distinctă la Simbol (ex: „DEPOZIT”) – aceasta va fi specificată și în TDec.
 • Fiecare Casă în lei să aibă o denumire (ex: „Casa lei”) – aceasta va fi specificată și în TDec.
 • Articolele generice pentru fiecare cotă de TVA (ex. Vânzări marfă cu TVA 19%), să aibă specificat un număr unic la Cod Intern sau Cod extern (după preferințe) (ex: 1, 2, 3...) – acesta va fi specificat și în TDec.
 • Constante generale > Import date din alte aplicații > Cod pentru identificare ARTICOLE = Cod intern sau Cod extern, așa cum a fost preferat în nomenclatorul Articolelor.
 • Pentru tipuri de încasare altele decât numerar, este necesară existența unei caracterizări contabile Încasare CEC/CARD (monetare) și Încasare tichete (monetar).

Completați tabelele astfel:

AMEF Gestiune CasaLei TVA0% ... 19% Card ... Altele Gestiune 371_0% 378_0% ... 19%
Numărul unic al casei de marcat (NUI) din exact zece cifre Simbolul gestiunii definită în Winmentor Denumire pentru „Casa lei” definită în Winmentor Cod Intern articol pentru vânzări / prestări, așa cum este definit în Winmentor Tip încasare asociat: NUMERAR, CARD, BONVALORIC, CEC. Necompletat = automat. Simbol gestiune Sumă cont din balanță pentru cota de TVA. Necompletat = nu se calculează coeficientul K
Alte programe

Pentru importul datelor în alte programe de contabilitate, vă rugăm să vă adresați producătorului acestora. Aplicația TDec oferă posibilitatea de export și în format CSV sau XLSX.

Vreau să ...
Transmit o declarație electronică
prin completarea unui formular editabil în Adobe Reader
 1. Accesează tab-ul Formulare, alege tipul formularului (opțional și perioada) și apasă butonul Deschide.
 2. În formularul PDF deschis cu Adobe Reader, completează datele contabile, apasă butonul Validează, apoi click pe câmpul Semnătură, alege certificatul pentru semnare și salvează fișierul semnat cu un nume distinct în același folder, de exemplu D112_12340_201912.pdf
 3. Declarația va fi preluată de către TDec și transmisă automat.
prin copierea datelor din luna anterioară

Această metodă este disponibilă numai pentru formulare editabile în Adobe Reader. Din declarațiile generate din XML sau în format needitabil, nu pot fi copiate datele.

 1. Accesează tab-ul Declarații, click stânga pe rândul cu declarația respectivă și alege Copiază datele.
 2. În formularul PDF deschis cu Adobe Reader, efectuează modificările necesare, apasă butonul Validează, apoi click pe câmpul Semnătură, alege certificatul pentru semnare și salvează fișierul semnat cu un nume distinct în același folder, de exemplu D112_12340_201912.pdf
 3. Declarația va fi preluată de către TDec și transmisă automat.
generată cu programul de contabilitate
 1. Copiază sau mută fișierul PDF (semnat sau nesemnat) sau XML în folderul principal al aplicației TDec sau trage-l cu drag & drop deasupra ferestrei TDec.
 2. Declarația va fi preluată de către TDec și transmisă automat.
de tip bilanț

Bilanțul (situații anuale / semestriale) se transmite la fel ca o declarație obișnuită. După validara formularului, vi se solicită atașarea unei arhive ZIP ce conține imagini scanate alb-negru ale documentelor suplimentare cerute de lege ( vezi butonul Instrucțiuni din formularul PDF ).

pentru case de marcat
Transmit mai multe declarații electronice
 1. Copiază sau mută fișierele PDF (semnat sau nesemnat) sau XML în folderul principal al aplicației TDec sau trage-le cu drag & drop deasupra ferestrei TDec.
 2. Declarațiile vor fi preluate de către TDec și transmise automat.
Trimit email-uri / SMS din TDec

TDec ofertă posibilitatea de a transmite documentele PDF (declarații, recipise, SPV sau diverse) pe email la clienții dvs, dar și mesaje de informare sau SMS. Pentru a funcționa, este nevoie să configurați în TDec cel puțin un cont de email sau SMS. Vezi Setări aplicație > Utilizatori.

 • Trimit declarații și recipise la o firmă:
  • Tab-ul Declarații > click pe un rând > Transmite email.
  • Tab-ul Firme > click pe un rând > Transmite email declarații.
 • Trimit declarații și recipise la mai multe firme: Tab-ul Declarații > Instrumente > Transmite email toate.
 • Trimit mesaje din SPV la o firmă: Tab-ul SPV > click pe un rând > Transmite email.
 • Trimit mesaje din SPV la mai multe firme: Tab-ul SPV > Instrumente > Transmite email toate.
 • Trimit mesaje de informare sau fișiere PDF la mai multe firme: Firme > Instrumente > Trimite email/SMS.
 • Trimit OP/FV/Plăți la o firmă: Vezi Obțin OPFV, apoi click pe Trimite.
 • TDec oferă posibilitatea de a transmite pe email la firme diverse documente în format PDF (semnate sau nu), numite „Accesorii” (facturi, state de plată, diverse situații etc). Acestea trebuie să conțină codul fiscal în conținutul text sau în denumire. Deoarece fișierele pot avea diverse formate și diferă de la un utilizator la altul, mai întâi trimiteți pe adresa de email de la Contact o solicitare în acest sens și ca atașament un exemplu de fișier PDF. Puteți specifica în solicitare dacă doriți semnarea electronică înainte de transmitere. După ce solicitarea a fost analizată și a fost configurat un algoritm de identificare, pentru transmitere, aveți următoarele posibilități:
  • copiați fișierele în folderul principal al TDec, așa cum procedați cu declarațiile, iar TDec le va trimite folosind contul de email implicit.
  • Tab-ul Firme > Instrumente > Trimite email/SMS, click pe Atașamente și alegeți fișierele PDF sau cu drag & drop peste fereastră. În urma analizei, fișierele PDF sunt repartizate la firmele de care aparțin (coloana „A” a tabelului). Alegeți contul din care trebuie trimise mesajele, apoi click pe Trimite.
Progresul transmiterii îl puteți urmări la Accesorii > Outbox email.
Obțin informații din SPV (ex. Fișă Rol)
 1. Accesează tab-ul SPV > Instrumente > Adaugă solicitări
 2. Bifează entitățile (ori persoane juridice, ori persoane fizice), completează formularul cu informațiile necesare, apoi click pe Adaugă solicitări
 3. În funcție de numărul și tipul solicitărilor transmise, acordă un timp de câteva secunde pentru ca serverul ANAF să proceseze solicitările.
 4. Accesează Instrumente > Actualizează ... zile.
 5. Răspunsurile vor fi disponibile în primele rânduri din listă.
Obțin OPFV (Ordin de plată / Foaie de vărsământ / Listă plăți)
 1. În tab-ul Declarații sau Firme > click pe un rând > Ordin de plată, Foaie de vărsământ sau Listă plăți.
 2. În tabelul din stânga, poți alege mai multe declarații (pentru acceași firmă) sau poți modifica parametrii impliciți, inclusiv sumele de plată, apoi apasă butonul PDF pentru generarea documentelor de plată.
Apară denumirea firmei pe recipisă și declarația A4200

Denumirea firmei poate să apară doar în varianta tipărită a recipisei și a declarației A4200. Documentele sunt semnate digital și nu pot fi modificate.

Metoda 1

 • Accesează Accesorii > Setări aplicație > Fișiere
 • Bifeză opțiunea „Tipărește denumirea firmelor pe recipise și declarația A4200”
 • click pe butonul Optimizează Adobe Reader DC, apoi pe Salvează.

Metoda 2

 • Deschide un fișier PDF (orice fișier) cu Adobe Reader și accesează Fișier > Tipărire, iar la „Comentarii & Formatare”, alege „Document și marcaje”.
 • Click pe butonul
 • Tipărire
 • (numai așa rămâne păstrată opțiunea). Închideți Adobe Reader DC.
Tipăresc automat declarațiile și/sau recipisele
 • Accesează Accesorii > Setări aplicație > Fișiere
 • Bifeză opțiunea „Tipărește automat declarațiile” și/sau „Tipărește automat recipisele”, apoi click pe Salvează.

Aplicația TDec transmite comanda de tipărire către Adobe Reader. Este în sarcina Adobe Reader DC, a sistemului de operare și a driver-ului imprimantei dvs să gestioneze tipărirea corectă și completă a documentelor.

Folosesc TDec în rețea
GDPR

În contextul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicația TDec se conformează acestui regulament:

 • Prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: CNP, nume, adresă email și telefon.
 • Realizează următoarele tipuri de prelucrări:
  • Permite înregistrarea, modificarea, consultarea și ștergerea manuală a datelor de către utilizator, prin interfața „Firme”.
  • Efectuează extragerea automată a datelor din declarațiile specifice persoanelor fizice.
  • Efectuează stocarea datelor într-o bază de date aflată într-un folder, așa cum este definit de către utilizator în setările aplicației.
  • Utilizează datele în generarea de rapoarte la cererea utilizatorului.
  • Toate comunicațiile prin care sunt transmise date personale către serverele ANAF sau prin email sunt realizate numai prin conexiuni criptate cu certificat digital.
  • Toate documentele ce ar putea conține date personale sunt transmise automat numai către serverele ANAF.
  • Toate documentele ce ar putea conține date personale pot fi transmise manual numai către adrese de email definite de către utilizator.
 • Răspunderea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este în totalitate a utilizatorului aplicației.
SC VOLT SRL
str. Iederii, nr. 28
Alba Iulia, România