Ghid rapid pentru utilizarea TDec

Prima utilizare

După instalare, aplicația crează un folder principal unde vor fi păstrate toate declarațiile și recipisele, implicit D:\Declaratii electronice\. Dacă PC-ul nu are disk-ul D, folderul este C:\Declaratii electronice\.

Vreau să…

 1. Transmit o declarație electronică…
  1. prin completarea unui formular editabil în Adobe Reader:Din caseta Formulare, alege tipul formularului (opțional și perioada) și apasă butonul Deschide. În formularul PDF deschis, completează datele contabile, apasă butonul Validează, apoi pe câmpul Semnătură și salvează-l cu un nume distinct în același folder. Declarația va fi preluată de către TDec și transmisă automat.
  2. preluând datele dintr-o declarație transmisă luna anterioară:În lista cu declarații transmise, click stânga pe rândul cu declarația respectivă și alege Copiază datele (disponibilă numai pentru formulare editabile în Adobe Reader). În formularul PDF deschis, efectuează modificările necesare, apasă butonul Validează, apoi pe câmpul Semnătură și salvează-l cu un nume distinct în același folder. Declarația va fi preluată de către TDec și transmisă automat.
  3. prin generarea unui fișier PDF needitabil semnat electronic:Copiază sau mută fișierul PDF în folderul principal al aplicației TDec. Declarația va fi preluată de către TDec și transmisă automat.
  4. prin generarea unui fișier PDF editabil în Adobe Reader:În formularul PDF deschis, apasă butonul Validează, apoi pe câmpul Semnătură și salvează-l în folderul principal al aplicației TDec. Declarația va fi preluată de către TDec și transmisă automat.
  5. prin generarea unui fișier XML sau PDF nesemnat:Copiază fișierul XML / PDF în folderul principal al aplicației TDec. Declarația va fi preluată de către TDec, semnată și transmisă automat.
 2. Transmit o serie de mai multe declarații electronice…
  1. prin copiere din alte foldere:Copiați toate fișierele XML / PDF nesemnat / PDF semnat în folderul principal al aplicației TDec (nu are importanță data la care au fost create sau semnate). Declarațiile vor fi preluate de către TDec și transmise automat.
  2. prin drag&drop:Selectați fișiererele și trageți-le peste ecranul principal al aplicației TDec. Declarațiile vor fi copiate, iar apoi preluate de către TDec și transmise automat.
 3. Transmit un bilanţ:Bilanțul (situații anuale sau semestriale) se transmite la fel ca o declarație obișnuită. După validara formularului, vi se solicită atașarea unei arhive ZIP ce conține imagini scanate alb-negru ale documentelor suplimentare cerute de lege ( vezi butonul Instrucțiuni din formularul PDF ).
 4. Transmit declarații pentru case de marcat
  1. fișiere: Copiază folderele (sau arhivele ce conțin foldere) ce conțin fișierele generate de către casele de marcat cu jurnal electronic în folderul principal al aplicației TDec.
  2. email: Solicită comerciantului să trimită pe email o arhivă cu toate fișierele generate de către casele de marcat. Mesajul email este procesat automat.
 5. Generez un OP (Ordin de plată), o FV (Foaie de vărsământ) sau o listă cu obligațiile de plată: În lista cu declarații transmise, click stânga pe declarație și alege Ordin de plată, Foaie de vărsământ sau Listă plăți. În fereastra deschisă poți alege mai multe declarații (de la firma și luna celei selectate) sau modifica parametrii impliciți, inclusiv sumele de plată, apoi apasă butonul 1 pentru 1 ememplar/pagină sau 2. Se generează și se deschide OP/FV/lista în Adobe Reader.
 6. Transmit OP/FV/listă sau declarațiile și recipisele prin email: Mai întâi trebuie să introduceți datele de autentificare la email-ul dvs, în Accesorii > Setări aplicație. Pentru Gmail sau Yahoo este necesar să generați o parolă pentru aplicație. După configurare, în lista cu declarații transmise, click stânga pe declarație și alege opțiunea corespunzătoare. În fereastra deschisă introduce adresa de email, apoi click pe butonul Trimite.
 7. Transmit un sumar cu totalul de plată prin SMS: Mai întâi trebuie instalată aplicația My SMS Gateway din Google Play sau Download APK pe un telefon cu sistem Android, conectat la Internet prin aceeași rețea locală cu computerul pe care rulează TDec. Scrie adresa afișată pe telefon în Accesorii > Setări aplicație. După configurare, în lista cu declarații transmise, click stânga pe declarație și alege opțiunea OP/FV/Listă. În fereastra deschisă, click pe SMS, introduce telefonul, apoi click pe butonul Trimite.
 8. Transmit automat un email cu obligațiile de plată și / sau SMS cu total plăți: În Firme click stânga pe o firmă > Modifică firma și completează toate informațiile necesare (email, telefon, trezorerie, vector) bifează Email plăți (EPL) și / sau SMS total plăți (STP), apoi click pe butonul Salvează. Un email și / sau SMS cu plățile va fi transmis către firmă în momentul în care toate declarațiile au fost transmise conform vectorului definit.
 9. Export valorile din declarațiile caselor de marcat A4200 în…
  1. Saga:În Firme > Instrumente > Export Saga/Winmentor Alegeți firma, completați tabelul cu conturile analitice ale gestiunilor corespunzătoare fiecărei cote de TVA și conturile aferente modurilor de încasări (doar la primul export), apoi dați click pe Start Export.
  2. Winmentor:În Firme > Instrumente > Export Saga/Winmentor Alegeți firma, completați tabelul cu simbolurile gestiunilor, codurile interne ale produselor corespunzătoare fiecărei cote de TVA (doar la primul export) și valorile conturilor 371, 378 (lunar), apoi dați click pe Start Export. În Mentor > Interne > Import date din alte aplicații > Monetare alegeți fișierele exportate anterior.
 10. Modific folderul principal cu declarații:Accesați meniul Accesorii > Setări aplicație și editați câmpul Folder principal sau dați click pe Alege ( setarea implicită este D:\Declaratii electronice\ ). Modificarea folderului nu are ca efect transferul declarațiilor, documentelor SPV sau a firmelor în folderul nou.
 11. Adaug o firmă nouă pentru a putea…
  1. transmite declarații cu TDec:Nu este necesar să înregistrați firma în TDec! Aceasta va fi adăugată automat odată cu transmiterea primei declarații și o veți regăsi accesând tab-ul Firme, unde, opțional, puteți configura vectorul fiscal și alți parametrii.
  2. transmite declarații la ANAF:Accesați meniul Certificat > Înregistrare firmă nouă și urmați instrucțiunile din fereastra respectivă pentru a obține documentația necesară.
  3. accesa Spațiul Virtual Privat din portalul ANAF:Urmați instrucțiunile din portalul ANAF.
 12. Folosesc TDec pe mai multe computere:Instalați TDec pe primul computer și partajați (share) folderul principal. Instalați TDec pe celelalte computere și alegeți folderul partajat la Accesorii > Setări aplicație câmpul Folder principal. Pe unul dintre computere trebuie să rămână TDec deschis și tokenul introdus - acesta va avea rol de server (mod activ).
 13. Folosesc TDec cu mai multe token-uri:Introduceți toate token-urile, apoi deschideți TDec. Stabilirea certificatului folosit la semnare și transmitere, se poate face în două moduri:
  I. Automat: SPV > Instrumente > Actualizează 60 zile.
  II. Manual (pentru firmele care nu sunt înrolate în SPV): Firme > click stânga pe o firmă > Modifică firmă > câmpul Certificat.
Mobil: 0726.337.294
SC VOLT SRL
str. Iederii, nr. 28
Alba Iulia, România